web design templates
Life Saving Rules Chemelot

Onmisbaar. Net als jij.

Waarom Life Saving Rules Chemelot?

Mobirise

Omgeving met gevaren

Als chemisch industrieterrein zijn we ons bewust van onze verantwoordelijkheid voor veilige en gezonde arbeids-omstandigheden voor medewerkers, voor contractors en voor onze omgeving. Dit vraagt om duidelijke regels, regels die ons helpen ons werk veilig te doen, zodat de kans op een incident minimaal is en we hier allemaal gezond kunnen werken en wonen.

Mobirise

Multi-usersite

We werken samen op één locatie, Chemelot. Dit betekent dat we ons aan uniforme regels moeten houden. De 12 Life Saving Rules zijn vastgesteld voor de locatie Chemelot en zijn van belang voor iedereen.

Mobirise

Eigen verantwoordelijkheid

Het kennen en juist toepassen van de regels is een persoonlijke verantwoordelijkheid. Van mij. Van jou. Van onze collega’s. Kijk naar je specifieke werksituatie en schat de gevaren juist in. Ken de regels, pas ze adequaat toe, maar spreek elkaar ook aan op gedrag.

Blijf bij de les, veiligheid is geen kwestie van geluk.

Zorg voor de juiste toestemming
We openen leidingen, overbruggen beveiligingen en voeren wijzigingen uit. Om deze activiteiten op de juiste wijze uit te voeren, is toestemming van de betreffende verantwoordelijke nodig. Zorg dat je precies weet wat de omvang en de aard van het werk of de verandering is. Stel vast welke gevaren er zijn, beoordeel de gevaren en neem maatregelen om deze te beheersen. Welke toestemming heb jij nodig bij de activiteiten die je morgen gaat uitvoeren?

Mobirise

Gebruik een geldige werkvergunning, wanneer deze vereist is

Mobirise

Zorg eerst voor de juiste toestemming voordat je een leiding openmaakt

Mobirise

Houd je aan de voorgeschreven “management of change” procedures

Mobirise

Zorg eerst voor de juiste toestemming voordat je kritische veiligheidsapparatuur of beveiligingen buiten werking stelt of overbrugt

Zorg voor de juiste bescherming
Ook de werkzaamheden die jij vervult brengen gevaren met zich mee. Om jezelf en anderen te beschermen moet je maatregelen nemen. Neem hierin je eigen verantwoordelijkheid. Draag je veiligheidsgordel. Kom niet in een gebied waar hijsactiviteiten worden uitgevoerd. Betreed je een besloten ruimte? Zorg er dan vooraf voor dat de lucht getest is. Bescherm jezelf tegen vallen bij werken op hoogte. Welke beschermende maatregelen moet jij treffen voor de activiteiten die je morgen gaat uitvoeren? 

Mobirise

Test de kwaliteit van de lucht in een besloten ruimte voordat je deze ruimte betreedt

Mobirise

Bescherm jezelf tegen vallen wanneer je op hoogte werkt

Mobirise

Hijsen en takelen: blijf buiten het gebied waar een last naar beneden kan vallen

Mobirise

Draag je veiligheidsgordel

Gedraag je bewust en verantwoordelijk
We werken in een omgeving met gevaren, een wegennet tussen fabrieken met verkeer bestaande uit (vracht)auto’s, fietsers en voetgangers. Op een locatie als Chemelot, waar een aanrijding grote gevolgen kan hebben, is het ieders verantwoordelijkheid niemand in gevaar te brengen. Rijd verantwoord, vermijd telefoneren en houd je aan de maximum snelheid. Geen drugs en geen alcohol. Gebruik je medicijnen, wees je dan bewust van de bijwerkingen. 

Mobirise

Geen drugs of alcohol op het werk, roken alleen op daarvoor aangewezen plekken

Mobirise

Plan je reis en houd je aan het plan

Mobirise

Rijd verantwoord, vermijd telefoneren en houd je aan de maximum snelheid

Mobirise

Stel machines of apparatuur veilig volgens de LOTO(TO) procedure (lock out, tag out, try out), voordat iemand eraan gaat werken

Meer weten of vragen?
Life Saving Rules, spreek ook je collega’s aan! We spreken jullie graag over de resultaten.
Mail naar: info@lifesavingrules.nl