Life Saving Rules Chemelot

Onmisbaar. Net als jij.

Waarom Life Saving Rules Chemelot?

Omgeving met gevaren

Als chemisch industrieterrein zijn we ons bewust van onze verantwoordelijkheid voor veilige en gezonde arbeids-omstandigheden voor medewerkers, voor contractors en voor onze omgeving. Dit vraagt om duidelijke regels, regels die ons helpen ons werk veilig te doen, zodat de kans op een incident minimaal is en we hier allemaal gezond kunnen werken en wonen.

Multi-usersite

We werken samen op één locatie, Chemelot. Dit betekent dat we ons aan uniforme regels moeten houden. De 10 Life Saving Rules zijn vastgesteld voor de locatie Chemelot en zijn van belang voor iedereen.

Eigen verantwoordelijkheid

Het kennen en juist toepassen van de regels is een persoonlijke verantwoordelijkheid. Van mij. Van jou. Van onze collega’s. Kijk naar je specifieke werksituatie en schat de gevaren juist in. Ken de regels, pas ze adequaat toe, maar spreek elkaar ook aan op gedrag.

Blijf bij de les, veiligheid is geen kwestie van geluk.

Zorg voor de juiste toestemming
We openen leidingen, overbruggen beveiligingen en voeren wijzigingen uit. Om deze activiteiten op de juiste wijze uit te voeren, is toestemming van de betreffende verantwoordelijke nodig. Zorg dat je precies weet wat de omvang en de aard van het werk of de verandering is. Stel vast welke gevaren er zijn, beoordeel de gevaren en neem maatregelen om deze te beheersen. Welke toestemming heb jij nodig bij de activiteiten die je morgen gaat uitvoeren?

Werkvergunning
Gebruik een geldige werkvergunning voordat je aan het werk gaat 

Line Break
Zorg voor de juiste teostemming en controles voordat je een leiding openmaakt 

Management of Change
Voer geen wijzigingen uit zonder de voorgescheven Management of Change 

Overbruggingen
Zorg eerst voor de juiste toestemming en maatregelen voordat je kritische veiligheidsapparatuur of beveiligingen buiten werking stelt of overbrugt 

Zorg voor de juiste bescherming
Ook de werkzaamheden die jij vervult brengen gevaren met zich mee. Om jezelf en anderen te beschermen moet je maatregelen nemen. Neem hierin je eigen verantwoordelijkheid. Draag je veiligheidsgordel. Kom niet in een gebied waar hijsactiviteiten worden uitgevoerd. Betreed je een besloten ruimte? Zorg er dan vooraf voor dat de lucht getest is. Bescherm jezelf tegen vallen bij werken op hoogte. Welke beschermende maatregelen moet jij treffen voor de activiteiten die je morgen gaat uitvoeren? 

Betreden van besloten ruimtes
Test de lucht in een besloten ruimte voordat je deze ruimte betreedt. Overtuig jezelf dat álle maatregelen genomen zijn 

Werken op hoogte
Bescherm jezelf tegen vallen en voorkom vallende voorwerpen wanneer je op hoogte werkt 

Hijsen en Takelen
Blijf uit het gebied waar voorwerpen naar beneden kunnen vallen 

Transportveiligheid
Zorg voor een veilige interactie tussen voertuigen, personen en installaties 

Gedraag je bewust en verantwoordelijk
We werken in een omgeving met gevaren, een wegennet tussen fabrieken met verkeer bestaande uit (vracht)auto’s, fietsers en voetgangers. Op een locatie als Chemelot, waar een aanrijding grote gevolgen kan hebben, is het ieders verantwoordelijkheid niemand in gevaar te brengen. Rijd verantwoord, vermijd telefoneren en houd je aan de maximum snelheid. Geen drugs en geen alcohol. Gebruik je medicijnen, wees je dan bewust van de bijwerkingen. 

Line of Fire
Blijf buiten het gebied waar je geraakt of bekneld kunt worden 

LOTOTO
Stel machines of apparatuur veilig volgens de LOTOTO procedure voordat je aan je werkzaamheden begint. 

Meer weten of vragen?
Life Saving Rules, spreek ook je collega’s aan! We spreken jullie graag over de resultaten.
Mail naar: info@lifesavingrules.nl